Drugspreventie

Reggae Geel zet in op alcohol- en drugpreventie voor álle bezoekers

Als organisatie heeft Reggae Geel steeds getracht een sterke voeling met de maatschappij te houden. Wij zijn dan ook nooit blind gebleven voor de problemen die het misbruik van alcohol en andere drugs met zich kunnen meebrengen. Wij zetten dan ook reeds jaren in op preventie en zijn vastbesloten deze inspanningen in de toekomst nog verder op te drijven. We steunen hiervoor op het advies van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en werken hiervoor samen met de preventie-initiatieven Safe’n Sound (safensound.be) en Quality Nights.

Reggae Geel hoopt door het aannemen van een open houding omtrent alcohol- en druggebruik een gesprek op gang te krijgen waarbij in respect naar elkaar geluisterd kan worden, maar waarbij we ook de mogelijkheid krijgen om mensen meer bewustzijn bij te brengen over de gevaren van alcohol- en drugmisbruik. Veel drugsincidenten in het uitgaansleven ontstaan immers hoofdzakelijk door een gebrek aan kennis van de feestvierder. Door in te zetten op het verstrekken van informatie en voorkomen van gezondheidsproblemen hopen we dat we onze clean sheet (reeds 39 jaar zonder ernstige drugsincidenten) kunnen behouden en dat we onze bezoekers kunnen stimuleren om ook op andere events verstandig om te gaan met alcohol en drugs.

Net als in de rest van België zijn drugs verboden en kan het bezit, gebruik of dealen ervan tot gerechtelijke vervolging leiden. Gebruik in het bijzijn van minderjarigen is hierbij een verzwarende omstandigheid. Ook dit jaar zullen er controles uitgevoerd worden door de politiediensten en dit zowel op de invalswegen als aan de ingang van de festivalsite. Indien je wordt betrapt op het bezit van drugs zal de politie tot onmiddellijke inning van een boete overgaan en worden de drugs in beslag genomen.

Aan de hoofdinkom van het festivalterrein wordt een speciale “amnesty bin” voorzien waar je vrijwillig je drugs kan deponeren, zonder verdere gevolgen. Word je door onze veiligheidsmensen of medewerkers betrapt op de verkoop van illegale drugs, dan word je zonder verwijl ter beschikking gesteld van de politie. Je riskeert daarbij ook om definitief en voor de volledige duur van de festivalsite verwijderd te worden.

Maar ongeacht alle ontradingscampagnes om drugs mee te nemen, amnesty bins en controles aan de deur van het festival moeten wij vaststellen dat drugs alsnog op het festivalterrein aanwezig zullen zijn. En we hebben het dan jammer genoeg niet enkel over cannabis. De ‘war on drugs’ aanpak heeft echter niet gewerkt en heeft nooit kunnen voorkomen dat drugs veelvuldig werden verhandeld en gebruikt, niet op festivals, niet in de maatschappij in het algemeen. Bovendien is er ook nog het minstens even grote probleem van ernstig alcoholmisbruik. Vandaar dat Reggae Geel nog meer wil inzetten op preventie en harm-reductie.

Reggae Geel wil er nog meer werk van maken om het  bewustzijn van zijn bezoekers over de gevaren van alcohol- en druggebruik, en zeker ook de combinatie ervan, te verhogen. Hiervoor werken we samen met de preventiedienst Safe ’n Sound. Onmiddellijk na de ingang van het festivalterrein vind je de infostand van Safe ’n Sound waar je terecht kan voor informatie over alcohol en andere partydrugs. Safe ’n Sound werkt met peers. Dit zijn getrainde vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als de andere festivalbezoekers. Ze hebben een open houding en benaderen mensen die alcohol en/of drugs gebruiken met respect.

Naast de preventieve aanpak is er op Reggae Geel ook heel wat aandacht voor ‘harm reduction’, letterlijk vertaald ‘schadebeperking’. Dit wil zeggen dat we gezondheidsproblemen die kunnen optreden bij alcohol- en druggebruik zullen proberen te voorkomen. Zowel het overmatig gebruik van alcohol als drugs kan leiden tot oververhitting, bad trips, out gaan, … Door enkele voorzorgsmaatregelen kan er echter al heel wat ellende voorkomen worden. Het gaat dan om eenvoudige dingen zoals niet combineren, juiste hoeveelheid water drinken en voldoende rusten.

Sedert enkele jaren spant Reggae Geel zich dan ook in om te voldoen aan de voorwaarden van het Quality Nights-label en creëren we zo een veilige uitgaansomgeving, nog ruimer dan enkel ivm alcohol en drugs, waarin jullie als bezoeker verstandige keuzes kunnen maken. Zo bieden wij gratis waterpunten aan, oordopjes, condooms, etc. Ons barpersoneel krijgt een vorming over de wetgeving rond alcohol en hoe op te treden bij intoxicatie, er wordt gezorgd voor voldoende gezonde voeding, …

Nieuw dit jaar is ook dat de vrijwilligers van Safe ’n Sound ook in ‘mobiele teams’ op het terrein aanwezig zullen zijn. Dat wil zeggen dat zij zelf over het terrein zullen rondlopen en de festivalbezoekers actief zullen aanspreken. De mobiele teams geven de nodige informatie daar waar aangewezen en hulp daar waar nodig. De vrijwilligers van deze mobiele teams zijn er om jullie te helpen, behandel hen dus met respect!

Voor meer informatie over alcohol en drugs kan je ook terecht op de website van Safe ’n Sound: www.safensound.be

Kortom, wij hopen dat jullie als bezoeker een fijn festival tegemoet kunnen gaan, maar bovenal ook dat dit zonder ernstige gezondheidsproblemen kan.