Festival terrein

Niet toegelaten op het festivalterrein

  • Camera’s en andere opname-apperatuur
  • Glas
  • Blik
  • Zelf meegebrachte drank
  • Huisdieren
  • Tagstiften
  • Spuitbussen (haarlak, verf,…)
  • Het is verboden open vuur te maken.
  • Drugs zijn verboden in België. Het roken van cannabis in het bijzijn van minderjarigen is strafbaar!