Welzijnsbeleid Reggae Geel

Ondanks ontradende boodschappen en acties blijft het gebruik van illegale drugs een realiteit op festivals. Het gebruik van illegale drugs is nochtans riskant en kan nefaste gevolgen hebben voor zowel de festivalbezoekers die gebruiken als voor hun naaste omgeving. Daarom nemen wij als organisatie onze verantwoordelijkheid om jullie zo verstandig mogelijk te laten omgaan met illegale drugs.

Take it easy

Een weekend voluit feesten op Reggae Geel heeft zijn impact op lichaam en geest. Beslis je om illegale drugs te gebruiken, zorg dan dat je goed uitgerust aan de start komt en je geestelijk en lichamelijk goed voelt.

  1. Bereid je goed voor op het festival door je grondig te informeren over product(en), samenstelling, zuiverheid, dosering, effecten en eventuele risico’s.
  2. Gebruik enkel in het bijzijn van vrienden. Laat hen weten wat je gebruikt en maak goede afspraken. Houd elkaar in de gaten en zorg voor elkaar.
  3. Bepaal zelf je dosering en neem niet zomaar dezelfde dosis als anderen. Lichaamsgewicht en persoonlijke factoren (metabolisme, tolerantie, gevoeligheid) spelen een belangrijke rol in de effecten die je voelt. Bepaal op voorhand hoeveel je gaat gebruiken en hou je hieraan.
  4. Het combineren van verschillende drugs is extra risicovol. Denk goed na over combinaties en hou er rekening mee dat alcohol ook een drug is.
  5. Take it easy met drank en drugs. Je start best met een kleine dosis en wacht dan een tijdje. Bijnemen kan altijd, minderen niet!

Gebruik van illegale drugs is altijd riskant, maar het is absoluut af te raden bij suikerziekte, een hartafwijking, lever- en nierproblemen, hoge of lage bloeddruk, astma, epilepsie, depressie en psychische klachten of bij (vermoeden van) zwangerschap. Informeer jezelf op voorhand via www.safensound.be.