Party Safe!

Reggae Geel heeft waarden als openheid, respect, gelijkwaardigheid, duurzaamheid en gastvrijheid steeds hoog in het vaandel gedragen. Reggae Geel wil dan ook in de eerste plaats een festival zijn waar iedereen, ongeacht kleur, afkomst, geaardheid, gender of geloof kan en mag zijn wie hij, zij of hen is. Reggae Geel wil middels muziek een ‘Feel Good’ ervaring bieden, waarmee een stapje gemaakt wordt naar een warmere samenleving. Maar Reggae Geel wil dus vooral ook een festival zijn waar iedereen zich veilig kan voelen en op een veilige en gezonde manier een leuke tijd kan beleven. Daarom zet Reggae Geel ook al jaren in op een beleid om jullie welzijn te bevorderen.

Ons welzijnsbeleid bestaat uit verschillende initiatieven:

  • Het Quality Nights-label: Reggae Geel ondertekende het Quality Nights Charter van de VAD, waarmee we aantonen het welzijn en de veiligheid van onze bezoekers te willen verbeteren. We engageren ons om een aantal services te implementeren die hiertoe kunnen bijdragen, zoals gratis waterpunten, info rond veilig vervoer, getraind barpersoneel, gratis condooms, gratis oordoppen, etc.
  • Een beleid rond Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG): Reggae Geel is een feest, en dat moet het vooral ook voor iedereen blijven. Daarom zet Reggae Geel dit jaar extra in op het voorkomen van en omgaan met Grensoverschrijdend Gedrag. We doen dat onder andere door in te zetten op de campagne #Wijgrijpenin van Sensoa en het aanbieden van #AskforAngela.
  • Een evenwichtig alcohol- en drugbeleid: Ondanks ontradende boodschappen en acties blijft het gebruik van illegale drugs een realiteit op festivals. Het gebruik van illegale drugs is nochtans riskant en kan nefaste gevolgen hebben voor zowel de festivalbezoekers die gebruiken als voor hun naaste omgeving. Daarom nemen wij als organisatie onze verantwoordelijkheid om jullie zo verstandig mogelijk te laten omgaan met illegale drugs.